loading1
loading2

EQUIPO

EQUIPO

CENTRO AUTONÓMICO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN (CAFI)

O Centro Autonómico de Formación e Innovación ( CAFI) é o organismo que se ocupa de deseñar as accións de formación permanente do profesorado na Comunidade Autónoma de Galicia (España), en niveis non universitarios. A súa misión é promover o desenvolvemento profesional do profesorado para mellorar a súa práctica educativa, ofertando accións formativas diversificadas, dinámicas e innovadoras, que dean resposta ao dereito e deber de todo o profesorado de continuar a súa actualización científica, didáctica e relacional. 

  

O CAFI desempeña labores de coordinación na Rede de Formación Permanente do Profesorado de Galicia, á vez que ofrece formación e asesoramento educativo directo a 213 centros educativos, e as súas correspondentes ENAPAS (Escolas de Nais e Pais). Así mesmo, entre as súas principais funcións, cabe citar o deseño e desenvolvemento da formación a distancia; a elaboración de materiais didácticos e de apoio á acción educativa; a colaboración con outras institucións en accións relativas á formación permanente e á innovación educativa; e a implantación de programas innovadores e outras iniciativas de reforma, incluída a adaptación ou o desenvolvemento de modelos de formación que despois se difunden e aplican a través da Rede de Formación Permanente do Profesorado.

C/Lamas de Abade, s/n
15702 Santiago de Compostela
Tfno: (+34)981 522 411
Web: www.edu.xunta.gal/portal/cafi

AGENCE DES CHEMINS DE COMPOSTELLE (ACIR) 

Fundada en 1990, a Axencia dos Camiños de Compostela é unha asociación nacional, laica e profesional. Reúne a máis de 160 membros: colectividades locais, asociacións e hostaleiros. A súa finalidade é transmitir o patrimonio cultural dos Camiños a Santiago de Compostela e promover o desenvolvemento dun turismo sostible ao servizo das Rexións. 

Misións da Axencia: 

-Promover o desenvolvemento sostible das Rexións a través da  itinerancia pedestre, ecuestre, ciclista e do turismo cultural. 

-Apoiar os vínculos sociais, interculturais ou interxeracionais que se crean a partir da  itinerancia.

-Transmitir os valores vinculados ao patrimonio cultural dos Camiños a Santiago de Compostela.

-Promocionar, dar vida e preservar este patrimonio para transmitilo. 

-Consolidar as accións, iniciativas e proxectos nestes roteiros de sendeirismo recoñecidas como Itinerario Cultural polo Consello de Europa.

-Coordinar a rede de actores e propietarios da Ben Unesco “Camiños de Santiago de Compostela en Francia”.

4 Rue Clémenceau Isaure (Métro Esquirol)
31000 Toulouse

Tfno: (+33) (0)562270005
Web: www.chemins-compostelle.com

CEPA PLUS ULTRA

O Centro de Educación de Adultos Plus ultra, xunto coas aulas adscritas do Centro Penal, é un centro público, oficial e gratuíto, dependente da Consellería de Educación do Goberno de La Rioja. Baseámonos no principio da “Aprendizaxe ao longo da vida” e traballamos para dar resposta ás necesidades de colectivos moi diversos, con especial atención aos máis desfavorecidos.

Ofrecemos tres quendas diferentes, mañá, tarde e noite, para dar oportunidades ao maior número de xente posible. O noso plan de estudos actual comprende: Ensinos Básicos (Ensinos Iniciais,  Pre-secundaria, Educación Secundaria en modalidade Presencial e Semipresencial); Cursos para a empregabilidade (Curso de Competencias clave N2 e Ensinos Mentor); Alfabetización en lingua castelá para estranxeiros; Preparación de probas para acceso á Universidade para maiores de 25 anos; Cursos de Competencia Dixital e Competencia Básica de Inglés.

En total, unha comunidade de máis de mil alumnos de 59 nacionalidades distintas, 38 profesores e 5 membros de persoal non docente, comprometidos coa educación permanente e a igualdade de oportunidades.

Avda. Lobete 17
26004 Logroño, La Rioja. España
Teléfono: +34 941 24 90 53
Web: https://cepaplusultra.larioja.edu.es/

Presentamos o noso proxecto no centro

Logo_UMinho-1-300x231

UNIVERSIDADE DO MINHO

A Universidade do Minho (UMinho ou UM) é unha institución pública de ensino superior fundado en 1973 na cidade de Braga. Está formada por doce escolas ou institutos que proporcionan unha oferta educativa diversificada nos seus campus de Braga e Guimarães, dúas cidades que combinan tradición e contemporaneidade. A UMinho asume o principio de calidade coma o vector central para o seu funcionamento e desenvolvemento, a través da formación, a investigación, a cultura e a súa implicación no contexto social no que está integrada.

A oferta formativa e os proxectos de investigación contan cun grande recoñecemento internacional. A UMinho é unha universidade de investigación comprometida coa valoración do coñecemento: Investigación, Desenvolvemento e Innovación, e está tamén orientada para a dimensión socio-económica, contemplando diversas colaboracións de éxito en proxectos de investigación, culturais e de desenvolvemento económico.

A internacionalización representa, así mesmo, un forte compromiso e as actividades internacionais son especialmente intensas, non só no espazo da UE e os PALOP, senón tamén con diversos países de varios continentes.

R. da Universidade

4710-057 Braga, Portugal

351 253 601 100

web: https://www.uminho.pt/PT

A UNIVERSIDADE DO MINHO

marchio-5

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

A Università per Stranieri di Perugia, fundada a principios dos anos vinte do pasado século, conta cunha longa experiencia na promoción da lingua e a cultura italianas, a través da acollida didáctica e cultural de estudantes comunitarios e estranxeiros. Deste xeito, actúa coma vector de transmisión dos valores europeos, sendo o seu carácter europeísta e internacional un dos piares fundamentais da historia da propia institución. Trátase, ademais, dun centro certificador oficial da lingua italiana, que desenvolveu un sistema de cinco niveles de exame coa finalidade de avaliar o italiano como lingua estranxeira.

A Università per Stranieri di Perugia formou parte de distintos proxectos europeos e coordinou un deles, dirixido á creación e conservación do Centro de estudos e documentación do  multilingüismo da Europa Mediterránea. Ademais, asinou máis de douscentos acordos de cooperación científica e cultural con institucións nacionais e internacionais.

En relación á súa oferta docente, a Universidade imparte durante todo o ano cursos de lingua e cultura italiana articulados en 6 niveis, estruturados de acordo co Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER), e cursos a demanda. Paralelamente, o Departamento de Humanidades e Ciencias Sociais ofrece títulos de grao (3 anos), máster (2 anos), posgrao e doutoramento en Ciencias Literarias, Bibliotecarias, Lingüísticas e da Comunicación Internacional, así como dobres titulacións en colaboración con universidades estranxeiras.

Por último, a Universidade alberga a Cátedra UNESCO de Xestión de Recursos Hídricos e Cultura

Piazza Braccio Fortebraccio, 4

06123 Perugia PG

Italia

+30 075 574 6559

web: https://www.unistrapg.it/

Universidade de Perugia

O equipo de Perugia